Su/Solvent Bazlı

Su/Solvent Bazlı

 

resim1

SU/SOLVENT BAZLI

Solvent Bazlı Boya ile Uygulama

Boyama işleminde solvent bazlı boya kullanılacaksa, dijital ekranda solvent bazlı boya seçeneği seçilmiş olmalıdır. Böylece kabin içerisinde solvent bazlı boya uygulanacaktır.
Kabin dört çalışma aşamasına sahiptir.

  1. Boyama Zamanı
  2. Flash-off Zamanı
  3. Kurutma Zamanı
  4. Soğutma Zamanı

Bu aşamalar Kumanda Panosu tarafından kontrol edilmektedir.
resim2
1. Boyama Zamanı
Kabin çalıştırıldığında boyama pozisyonu ile çalışmaya başlar. Bu durumda ısı ünitesinde pnömatik damper kapalıdır. Isı ünitesi sirküle ettirdiği havanın % 100 ünü dışarıdan almaktadır. Ön filtreden geçen hava eşanjör hücresinden geçerek 20 0C sabit ısı altında plenuma gönderilir.
Basınçlı hava plenum aracılığı ile tavan filtrelerinden geçerek homojen bir akış ile kabin içine girer. Düşey hava hızı yaklaşık 0.25 m/s dir.
Kirlenen hava dışarı atılır. Boya partikülleri ile kirlenen hava önce zemin filtresi (paint stop) ve ardından egzoz ünitesi içinde bulunan egzoz filtresi yardımı ile temizlenerek dışarı atılır.

2. Flash-off Zamanı
Bu işlem boyama sonrası kabin içerisinde oluşan solventin dışarı atılmasını sağlayan ve 4 dakika kadar süren bir aşamadır. Bu süre zarfında dışarıdan alınan temiz hava sirküle ettirilerek içerdeki havanın tamamen temizlenmesi sağlanır. Bu süre bitiminde ısı ünitesinde pnömatik damper açılır ve kabin sıcaklığı fırınlama set sıcaklığına ulaştıktan sonra kabin otomatik olarak kurutma pozisyonuna geçer.

3. Kurutma Zamanı

Bu aşamada kabinin içinde sirküle ettirilen havanın yaklaşık % 80’i 60 0C sıcaklıkta plenum aracılığı ile tekrar kabine iletilir. Kurutma zamanında oluşan solvent kabin içerisinde ki havanın % 20 si dışarı atıldığından solventte bu hava ile dışarı atılmaktadır. Oto tamir boyalarında 60 0C sıcaklık altında kurutma yapılması tavsiye edilmektedir. Kabin içindeki sıcaklığı değiştirmek isterseniz, sıcaklık ayarı kontrol panelinin dijital ekranı aracılığı ile değiştirilebilir.

4. Soğutma Zamanı

Yaklaşık 30 dakika süren kurutma işlemi bittikten sonra kontrol panosu brülörü devreden çıkarır. Pnömatik damper kapanır ve egzoz ünitesi tekrar çalışmaya başlar. Soğutma aşamasında kabin içerisine dışarıdan alınan taze havanın sirkülasyonu sağlanır. 4 dakika sonunda sistem otomatik olarak kumanda paneli tarafından kendi kendini durdurulacaktır.
resim3

Su Bazlı Boya ile Uygulama

Boyama işleminde su bazlı boya kullanılacaksa, dijital ekranda su bazlı boya seçeneği seçilmiş olmalıdır. Böylece kabin içerisinde su bazlı boya uygulanacaktır.
Boya kabininin altı devresi vardır:

  1.  Ön Boyama Zamanı (bu devre tekrarlanacaktır)
  2.  Ön kurutma Zamanı (bu devre tekrarlanacaktır )
  3.  Son Boyama Zamanı
  4.  Flash-off Zamanı
  5.  Son Kurutma Zamanı
  6.  Soğutma Zamanı

Bu maddeler kontrol panelinin elektronik kart sistemi tarafından ayarlanır.

1. Ön Boya Zamanı

Boya kabini çalışmaya başladığında, boyama pozisyonunda çalışmaya başlar, bu devrede pnömatik hava damperi ısı ünitesi içerisinde kapatılmıştır. Isı ünitesi kabin içerisinden hava almaz, dışarıdan ön filtre tarafından filtrelenmiş, verilen %100 oranında temiz hava alır. Hava sıcaklığı boyama devresinde 20 °C dir. Boyama işleminin ilk katı olan ön boyama yapılacaktır.
Tavan filtresinden filtrelenen plenum içerisindeki tazyikli hava tüm tavan kesitinden kabin içerisine eşit olarak verilir. Kabin içerisindeki hava hızı yaklaşık 0.25 m\sn dir.
Spray boya ile kirlenen, kabin içerisinden zemin (boya tutucu) filtreye doğru egzoz ünitesinin emişi ile dışarıya atılır. Kirlenen hava egzoz ünitesi içerisindeki kaset filtrelerde tekrar filtrelenir.
Su bazlı boya uygulamalarında birkaç devrede boyama olacaktır, ön kurutma devrelerinden sonra ikinci veya üçüncü boyama (kat) yapılacaktır.

2. Ön Kurutma Zamanı

Sıcaklık ayarlanan değere ulaştığında, pnömatik temiz hava ünitesindeki hava damperi açılır ve boya kabini ön kurutma durumuna başlamış olacaktır.
Kabin içi sıcaklık ayarlanan ön kurutma değerine ulaştıktan sonra, air jet nozul motorları çalışacak ve daha fazla hava hızı olan hava kabin içerisine gönderilecektir. Bu nozullar sayesinde daha fazla hava hızı olacaktır, böylece su boyadan ayrılacak ve air jet nozulları sayesinde su buharlaştırılacaktır. Her nozullar için ayrıca fan girişlerinde 4 adet hava filtreleme için ön filtre kasetleri mevcuttur.
Bu devrede, havanın 80 % kabin içerisinden alınır ve 40 °C ye ısıtılır daha sonra plenumdan kabin içine verilir. Bu sistem ayrıca ısı tasarrufu sağlar.
Kurutma sırasında, kabin içersindeki su bazlı boya yapısındaki su dışarı atılır ve kabin içerisindeki temiz havayı havanın %20 oranında tutabilmek için dışarıdan %20 temiz hava almaya devam eder, bu proseste yaklaşık 40 °C sıcak hava plenuma gönderilir.
Boya firmaları tarafından, otomobilin tamir boyası için ön kurutma devresinde, su bazlı boyalar için 40 °C tavsiye edilmektedir boya tedarikçiniz farklı bir sıcaklık tavsiye ediyorsa sıcaklık set değeri değiştirilebilir ama kabin sıcaklık set değerleri 80 C nin üzerine kesinlikle ayarlanmamalıdır.
Kabin içindeki sıcaklığı değiştirmek gerekirse, sıcaklık ayarı kontrol panelinin dijital ekranı aracılığı ile değiştirilebilir.
Ön kurutma devresi 40 °C altında 15 dakika alır ve daha sonra ön kurutma devresi otomatik olarak tamamlanacaktır. Ön kurutma devresinde egzoz ünitesi çalışmaz., Kurutma devresi sonunda egzoz ünitesi fanı çalışacaktır ve son boyama işlemine tekrar başlanacaktır.
Su bazlı boya ikinci ön kurutma işlemi gerektiriyorsa, boyama devresinden sonra kontrol panelinin dijital ekranı vasıtasıyla tekrar ön kurutma seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

3. Son Boyama Zamanı

Son boyama devresi çalışmaya başladığında air jet nozul motorları otomatik olarak durmuş olacaktır, Kabin boyama prosesinde tekrar çalışmaya başlar. Bu devrede ısı ünitesi içindeki pnömatik hava damperi kapanır. Isı ünitesi kabin içerisinden hava almaz, dışarıdan ön filtre tarafından filtrelenmiş, %100 oranında temiz hava alır. Boyama devresinde hava sıcaklığı 20 °C dir. İkinci kat boya uygulaması veya cilalama işlemi olan olan son boyama yapılacaktır.
Tavan filtresinden filtrelenen plenum içerisindeki hava tüm tavan kesitinden kabin içerisine eşit olarak verilir. Kabin içerisindeki hava hızı yaklaşık 0.25 m\sn dir.
Spray boya ile kirlenen, kabin içerisinden zemin (boya tutucu) filtreye doğru egzoz ünitesinin emişi ile dışarıya atılır. Kirlenen hava egzoz ünitesi içerisindeki kaset filtrelerde tekrar filtrelenir.

4. Flash-off Zamanı

4 dakikalık bu devre kabin içerisini temizlemek için temizleme zamanıdır. Boyama devresi tamamlandığında, kabin dışarıya hava atmaya devam eder ve 4 dakika dışarıdan temiz hava alır. flash off devresi tamamlandığında, temiz hava ünitesi içindeki pnömatik hava damperi açılır ve daha sonra boya kabini kurutma durumuna geçecektir.
Boya kabini kontrol panelinin elektronik kartı vasıtasıyla tüm bu devreleri otomatik olarak yapacaktır.

5. Son Kurutma Zamanı

Sıcaklık ayarlanan kurutma değerine ulaşınca, kabin son kurutma devresine geçer.
Kabin içierisindeki sıcaklık ayarlanan son kurutma değerine ulaştıktan sonra, kurutma süresi çalışmaya başlayacak ve hava jet nozul motorları çalışacaktır. Hava jet nozulları sayesinde daha fazla hava hızına sahip olan hava kabin içerisine gönderilecektir.
Bu devrede, havanın 80 % kabin içerisinden alınır ve 60 °C ye ısıtılır daha sonra plenumdan kabin içine verilir. Bu sistem ayrıca ısı tasarrufu sağlamaktadır.
Kurutma sırasında, kabin içersindeki su bazlı boya yapısındaki su dışarı atılır ve kabin içerisindeki temiz havayı havanın %20 oranında tutabilmek için dışarıdan %20 temiz hava almaya devam eder, bu proseste yaklaşık 60 °C sıcak hava plenuma gönderilir.
Boya firmaları tarafından, otomobilin tamir boyası için son kurutma devresinde, su bazlı boyalar için 60 °C tavsiye edilir.
Kabin içindeki sıcaklığı değiştirmek isterseniz , sıcaklık ayarı kontrol panelinin dijital ekranı aracılığı ile değiştirilebilir.
Son kurutma devresi 60 °C altında 15 dakika alır ve daha sonra son kurutma devresi otomatik olarak tamamlanacaktır.
Son kurutma devresinde egzoz ünitesi çalışmaz., Kurutma devresi sonunda egzoz ünitesi fanı çalışacaktır ve otomatik olarak soğutma işlemine geçilecektir.

6. Soğutma Zamanı

Son kurutma devresi tamamlandığında , Brulör kontrol paneli tarafından durdurulacaktır. Bu sırada Pnömatik hava damperi kapanacak ve egzoz ünitesi çalışmaya başlayacaktır. Soğutma %100 oranında dışarıdan alınan hava kabin içerisine verilerek yapılır.
4 dakika sonunda, soğutma devresi tamamlanmış olacak ve temiz hava ve egzoz ünitesi fanları kontrol panelinin elektronik kartı tarafından otomatik olarak durdurulacaktır.

Translate »