Toz Boya Tesisleri

 

TOZ BOYA TESİSLERİ

  • Boyanın yapısı ve boyama tekniği gereği, toz boyama mükemmel kaplama kabiliyetine sahip olup aşınmaya, korozyona, kimyasal etkilere ve darbelere karşı mükemmel direnç gösterir. Dayanıklı ve kaliteli üretim yapılmasını sağlar. Bu da hatalı üretimden kaynaklanan zararları ortadan kaldırır, kaliteye dayalı iş hacmini arttırır.
  • Toz boyama sistemlerinin bakımı çok kolaydır, boya kabini ve tabancalar kolay bir biçimde temizlenerek başka bir renk atımı için hızlı bir şekilde yeniden kullanıma hazır hale gelir. Ayrıca boya kabininin tekerlekli yapısı sayesinde sisteme dahil edilebilecek ikinci bir kabin ile derhal farklı renklerde boya atımı mümkün olur.
  • Çevre dostu bir proses olan toz boyada uçucu petrol kaynaklı (solventler) bulunmaz. Bu sadece çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda işçi sağlığını da korur. Ayrıca aynı nedenle Solvent kullanımından doğan giderlerin ortadan kalmasını sağlar maliyeti düşürür.
  • Boyanın yapısı ve atım tekniği ile boya kabinin dizaynı gereği; fazla atılan boya kabinin alt sandığında biriktirilerek yeniden kullanılır ve israfa sebebiyet vermez. Bu durum neredeyse %50 boya kazancı sağladığından girdi maliyetini düşürür. Boya kaybı olmadığından çok daha ekonomiktir.
  • Genellikle ön boyama gerektirmediğinden astarlama maliyeti oluşmaz.

  • Toz boya üreticisinden alındığı gibi kullanıldığından ve kullanmak için ön karıştırma veya hazırlık gerektirmediğinden işgücü ve maliyet avantajı sağlar.
  • Karışım havası kullanmayı gerektirmediğinden ve tüm ortam havası filtreden geçip ortama geri verildiğinden, karışım havası cihazı ihtiyacını ortadan kaldırır, cihaz maliyeti ve bakım maliyeti ortadan kalkar.
  • Otomasyona dahil edilmesi ve adaptesi diğer sistemlere göre çok daha kolay olduğundan her türlü işletmede işgücü ve zaman kaybını önler, üretkenliği arttırır.
  • Sistem tam otomatik boyamaya uygun olduğundan, temizleme ve boyama aşamalarındaki insan hata faktörünü ortadan kaldırır ve yeniden boyamadan kaynaklı işgücü ve maliyet kaybını önler.

Netice olarak; tüm bu hususlar değerlendirildiğinde toz boyama geleneksel boyama sistemlerine göre daha avantajlı olup ilk yatırım maliyetini kısa zamanda amorti eden, kazançlı bir yatırımdır.
Üretimin yoğunluğuna ve yatırım maliyetine göre Arabalı Kutu Tip ve Konveyörlü Tünel Tipi tesisler kurulabilmektedir.